Lokacija firme u Tuzli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prikaz veće karte 

 

Naša firma osnivač

Firma suosnivač instituta za zavarivanje se nalazi u Njemačkoj i klikom na logo imate direktan pristup stranici iste.

NUDIMO OBUKU/TEČAJEVE

Proces zavarivanja ima odlučujući utjecaj na troškove izrade i kvalitet proizvoda. Stoga je važno obezbijediti najefikasniji način izvedbe i odgovarajući način provjere zavarenih spojeva.

Dobro podučeno stručno osoblje može imati znatan utjecaj na kvalitet zavarene konstrukcije tokom njene izrade i na kontrolu kvaliteta. Temeljna pretpostavka za to su angažiranje dokaza- nih zavarivača i kvalificiranog osoblja za kontrolu zavarivanja.Više...

PREZENTACIJA INSTITUTA U PDF OBLIKU

U boxu ispod imate mogučnosti navesit vašu trenutnu lokaciju bilo gdje u Europi i kod nas. Klikom na get directions dobijate detaljan plan puta od vaše trenutne upisane lokacije u boxu do naše firme. Dobrodošli.

 

 

 

Adresa: Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla - Tušanj br.66, 75000 Tuzla - Kontakt:  tel: ++387 (0) 35 340 080 - fax: ++387 (0) 35 340 081