Naša firma osnivač

Firma suosnivač instituta za zavarivanje se nalazi u Njemačkoj i klikom na logo imate direktan pristup stranici iste.

NUDIMO OBUKU/TEČAJEVE

Proces zavarivanja ima odlučujući utjecaj na troškove izrade i kvalitet proizvoda. Stoga je važno obezbijediti najefikasniji način izvedbe i odgovarajući način provjere zavarenih spojeva. Dobro podučeno stručno osoblje može imati znatan utjecaj na kvalitet zavarene konstrukcije tokom njene izrade i na kontrolu kvaliteta.

GALERIJA OSOBLJA I KANDIDATA IINSTITUTA

...................................................

PREZENTACIJA INSTITUTA U PDF OBLIKU

Za kompletnu dokumentaciju molimo da kliknete na "PREUZMI".